מגדל השמש של תחנת ברייטסורס אשלים

הקודם הבא מגדל השמש בתחנת הכח באשלים בשיתוף עם ארכיטקט יזהר קדמי טכנולוגיה תשתיות מיקום רמת נגב שנה 2020 מצב מקום ראשון – זכייה בתחרות גודל גובה – 250 מטר לקוח GE + Megalim פרויקטים קשורים